audit Participant 
of PRAXITY,  AISBL,
a Global Alliance
of Independent Firms
    ru  en     Головна сторінка Пошук Мапа сайту Надіслати повідомлення

Корпоративна соціальна відповідальність

Київська Аудиторська Група вірить, що дотримання стратегії корпоративної соціальної відповідальності та принципів політики сталого розвитку забезпечить поєднання економічних, соціальних та екологічних факторів в основі бізнес-стратегії компанії та дозволить бізнесу задовольнити потреби майбутніх поколінь.

Питання етики бізнесу

Київська Аудиторська Група глибоко прихильна до високих етичних принципів ведення бізнесу.

Упродовж 2016 року співробітники компанії вкотре підтвердили свою відповідність Кодексу етики професійних бухгалтерів та аудиторів.

Фундаментальним принципом соціальної відповідальності компанії є повага до верховенства права та відповідність визначеним законом зобов’язанням.

Київська Аудиторська Група діє як соціально відповідальна перед суспільством компанія та, вдосконалюючи свої знання і досвід, відкриває нові перспективи для співпраці.

Турбота про співробітників

Київська Аудиторська Група розуміє важливу роль, яку відіграють працівники в її діяльності та успіху, тому прагне створити такі умови роботи і корпоративну культуру, які гарантували б підтримку, навчання і розвиток працівників, що, в свою чергу, забезпечуватиме максимальну ефективність роботи і надання послуг, що відповідають потребам і очікуванням клієнтів.

Компанія поважає право співробітників на недоторканість приватного життя і дотримується конфіденційності їх персональних даних.

Київська Аудиторська Група гарантує безпечні умови для роботи, а також підтверджує свій намір і надалі забезпечувати охорону здоров'я та добробут своїх співробітників.

Компанія, як Акредитований АССА роботодавець, постійно вдосконалює професійну підготовку своїх співробітників, що свідчить про формування професійного кадрового потенціалу шляхом значного інвестування в розвиток та навчання своїх спеціалістів, а це гарантує високий рівень якості профільних послуг.

Допомагаючи кожному проявити себе, а також будуючи міцні ділові відносини в колективі, компанія цінує не тільки знання і досвід своїх працівників, а й кожну окрему особистість.

Крім того, деякі співробітники користуються можливостями надомної роботи і гнучкого робочого графіку.

Благодійність

Київська Аудиторська Група прийняла участь у благодійному проекті щодо розвитку дітей з дитячих будинків та реалізувала соціальний проект «Відкриймо серце дітям!». Проект має глибоку соціальну спрямованість. В рамках спонсорської підтримки компанія надала комп'ютерну техніку Васильківському міському дитячому будинку змішаного типу «Сонечко», в якому виховуються діти 5–17 років. Компанія проявила високу зацікавленість в реалізації цього проекту, оскільки він дарує дітям незахищених верств населення (дітям без батьківської опіки та піклування, «дітям вулиці») надію на майбутнє, а отже, і можливість розвиватися, набувати необхідних знань і навичок, що є вкрай важливим і необхідним для всіх сьогодні – в дні інноваційного і технологічного прогресу.

Підтримка Клієнтів

У 2014 році Київською Аудиторською Групою розпочато реалізацію проекту щодо інформаційної підтримки бізнес-діяльності партнерів та потенційних клієнтів. В форматі стислого огляду здійснюється інформування аудиторії про зміни/нововведення у податковому законодавстві та валютному регулюванні України.

Охорона довкілля

Київська Аудиторська Група несе відповідальність перед суспільством за збереження навколишнього середовища. Компанією розпочато реалізацію проекту «Зелений офіс», у відповідності до положень якого:

  • Скорочено до мінімуму використання факсимільного зв’язку та запроваджено систему зберігання робочих аудиторських документів переважно в електронному вигляді. Такі заходи сприяють скороченню використання паперу і спрямовані на охорону довкілля.

  • Офісна оргтехніка налаштована на автоматичний перехід в сплячий режим; екологічні маркування, клас енергоефективності тощо враховуються при здійсненні тендерних закупівель техніки, обладнання, товарів. Отже, компанія надає перевагу придбанню канцелярського приладдя багаторазового використання, засобам для прибирання офісних приміщень, що не містять небезпечних компонентів (фосфатів, аміаку, тощо) та є безпечними для працівників і навколишнього середовища.
  • Впроваджена та активно застосовується практика проведення конференс-колів і відеоконференцій, як альтернатива відрядженням.
  • За допомогою віддаленого доступу до корпоративної мережі співробітники можуть отримувати доступ до індивідуальної електронної скриньки в будь-якому куточку України. Працівники користуються високошвидкісним доступом до додатків, пов'язаних з передачею голосу, відео і даних. Такі заходи і можливості скорочують використання паперу, викиди парникових газів в атмосферу, оскільки для отримання інформації необов’язково приїжджати в офіс.