audit Participant 
of PRAXITY,  AISBL,
a Global Alliance
of Independent Firms
    ru  en     Головна сторінка Пошук Мапа сайту Надіслати повідомлення

Професійні аудиторські, юридичні, консалтингові послуги

Київська Аудиторська Група (код за ЄДРПОУ 20067093) – незалежна українська компанія, яка за 28 років діяльності здобула високу репутацію та зайняла провідні позиції у сфері аудиту, податкового консалтингу, аутсорсингу бухгалтерії, а також юриспруденції.

Наша Компанія заснована в 1996 році (Ліцензія на аудиторську діяльність №001560 від 24 травня 1996 року), та внесена до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності відповідно до рішення Аудиторської палати України від 26 січня 2001 року №98 – свідоцтво №1560.

ТОВ «АФ «Київська аудиторська група», включено до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (номер реєстрації 1560), що ведеться Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю відповідно до вимог Закону №2258 (зі змінами та доповненнями). Відомості про ТОВ «АФ «Київська аудиторська група» внесені до наступних розділів Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності:

  • розділ 2 - суб’єкти аудиторської діяльності;
  • розділ 3 - суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності;
  • розділ 4 - суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

Крім того, на підставі Наказу Міністерства фінансів України № 111 від 14.03.2019 року нашу Компанію було включено до Переліку незалежних аудиторів, які пройшли процедуру відбору і можуть залучатися до перевірки витрат за проектами в рамках спільної операційної програми транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020.

Київська Аудиторська Група - представник в Україні Міжнародного Альянсу PRAXITY: входить в ТОП-10 міжнародних рейтингів, переможець International Accounting Bulletin у номінаціях Асоціація Року 2021, Thought Leadership Initiative of the 2020, Асоціація Року 2019, Campaing of the Year 2018, Асоціація Року 2017, Асоціація Року 2016, Асоціація Року 2014, Rising Star Association of the Year 2013.

З 2002 року компанія є активним учасником Європейської Бізнес Асоціації.

Київська Аудиторська Група – одна з перших в Україні в 2010 році успішно пройшла  зовнішній контроль якості професійних послуг, проведений АПУ. Та у 2015 році вдруге отримала підтвердження відповідності системи контролю якості своїх послуг - Свідоцтво АПУ №0545. У 2020 році Наказом ОСНАД №56-кя від 04.12.2020 підтверджено проходження контролю якості аудиторських послуг - третій раз поспіль.

Професійні досягнення Київської Аудиторської Групи – безперечна заслуга її висококваліфікованого колективу, який є головним активом Компанії. Штат фірми – це професійні аудитори, консультанти та експерти; атестовані аудитори мають сертифікати  серії «А» та серії «Б», міжнародні сертифікати CAP, CIPA та є студентами АССА.

Київська Аудиторська Група – одна з декількох аудиторських фірм в Україні, яка з 2005 року має статус Акредитованого АССА роботодавця (Золотий статус). Це свідчить про формування професійного кадрового потенціалу шляхом значного інвестування в розвиток та навчання спеціалістів Компанії, що гарантує високий рівень якості профільних послуг.

Наша фірма працює на основі Кодексу Етики та чітко дотримується Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутних послуг, відповідно до яких в Компанії розроблена та впроваджена власна методологія аудиту. Відділ методології аудиту та контролю якості відповідає за внутрішній контроль якості Київської Аудиторської Групи.

Незалежність та об’єктивність, компетентність та конфіденційність, якість послуг та їх комплексність – головні принципи, якими керується наша фірма у роботі з клієнтами.

Згідно вимог чинного законодавства України, МСА, п.46 МСКЯ 1 в ТОВ «АФ «Київська Аудиторська Група» створені всі умови для забезпечення дієвої системи конфіденційного зберігання інформації стосовно Замовників аудиторських послуг.

Ми переконані в тому, що правильність вибору незалежного аудитора й консультанта – найважливіша складова успішної управлінської політики в сучасному бізнесі!

ВАЖЛИВО (публічна інформація)

Генеральний директор - Ігумнова Ірина Олександрівна - сертифікований аудитор:

  • сертифікат серії "А" №004881 від 30.11.2001р. на право здійснення аудиту підприємств різних форм власності на території України;
  • сертифікат серії "Б" №0120 від 24.12.2009р. на право проведення аудиту банків;
  • сертифікат міжнародного зразка САР ("Сертифікований бухгалтер-практик");
  • свідоцтво на право проведення аудиторських перевірок фінансових установ, виданий Держфінпослуг.

Наказ ОСНАД №56-кя від 04.12.2020 про проходження контролю якості аудиторських послуг

Відповідальний за внутрішній контроль якості: Чуніхіна Світлана Василівна

Страхування професійної відповідальності – фундаментальна складова підходів Київської Аудиторської Групи до надання послуг.

У відповідності до вимог ст.37 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. №2258-VIII (зі змінами та доповненнями) Київською Аудиторською Групою підготовлено Звіт про прозорість за 2023 рік.