audit Participant 
of PRAXITY,  AISBL,
a Global Alliance
of Independent Firms
    ru  en     Головна сторінка Пошук Мапа сайту Надіслати повідомлення

Аудит та супутні послуги

Київська Аудиторська Група може проводити аудит фінансової або консолідованої фінансової звітності державних підприємств, вартість активів яких перевищує 250 млн.грн. Наша аудиторська фірма повністю відповідає 2-гій групі критеріїв, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 року №390, що передбачає:

 • включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів; наявність відповідного галузевого та професійного досвіду; рівень щорічного доходу, визначений даною Постановою;
 • наявність у складі фірми: не менше 10 працівників, які будуть безпосередньо залучені до надання аудиторських послуг на умовах повної зайнятості, з якими укладені трудові договори; не менше 3 працівників із професійними сертифікатами;
 • наявність договору страхування проф. відповідальності на суму 10 000 000 грн.


• Аудит фінансової звітності, складеної відповідно до:

 • Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України;
 • Міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS);
 • GAAP різних країн.

• Аудит спеціального призначення:

 • Аудит повного пакету фінансової звітності, складеної відповідно до концептуальної основи спеціального призначення;
 • Аудит окремого фінансового звіту;
 • Аудит певного елементу, рахунку або статті фінансового звіту. 

• Аудит узагальненої фінансової звітності

• Огляд фінансової звітності, складеної відповідно до:

 • Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України;
 • Міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS);
 • GAAP різних країн.

• Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом:

 • Перевірка прогнозної фінансової інформації;
 • Інші завдання, які виконуються як завдання з надання впевненості.

• Виконання погоджених процедур, в тому числі:

 • Перевірка ведення податкового обліку;
 • Перевірка ведення бухгалтерського обліку;
 • Due Diligence (вивчення бізнесу) – Financial, Tax, Legal.

• Підготовка фінансової інформації:

 • Підготовка фінансової звітності відповідно до обраної концептуальної основи (трансформація, консолідація).