audit Participant 
of PRAXITY,  AISBL,
a Global Alliance
of Independent Firms
    ru  en     Головна сторінка Пошук Мапа сайту Надіслати повідомлення

Послуги з ведення обліку

Ведення бухгалтерського обліку відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України включає:

 • відображення всіх основних операцій в регістрах бухгалтерського обліку, підготовку і остаточне оформлення всіх необхідних бухгалтерських документів;
 • підготовка всіх необхідних звітних документів, передбачених чинним законодавством України, та подання їх у відповідні державні органи;
 • підготовку іншої фінансової звітності відповідно до локального законодавства та її подання до відповідних органів статистики та інших державних органів.

Податковий облік:

 • ведення податкового обліку на основі бухгалтерських даних;
 • обробка та формування даних необхідних для складання звітності до Міністерства податків та зборів України;
 • здійснення всіх необхідних податкових розрахунків;
 • складання та подання податкових декларацій і звітів до відповідних органів Міністерства податків та зборів України.

Ведення обліку оплати праці відповідно до вимог чинного законодавства України, включає:

 • нарахування заробітної плати та інших виплат;
 • розрахунок всіх необхідних податків та внесків;
 • складання та подання обов’язкових форм податкової та державної статистичної звітності із заробітної плати, відповідних податків та зборів.

Підготовка звітності згідно внутрішніх вимог підприємства:

 • складання та подання щомісячної фінансової звітності відповідно до внутрішніх корпоративних вимог підприємства щодо складання фінансової звітності;
 • підготовка фінансової інформації згідно з IFRS або GAAP інших країн.